Zonnekracht 13G 7671 RP Vriezenveen  | 0546 56 16 56    - 06 51 56 58 34

Algemene Voorwaarden

Schildersbedrijf Zwak B.V.

Algemene Voorwaarden


Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing: voor consumenten de Algemene consumentenvoorwaarden voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland en voor de overige opdrachtgevers de Algemene voorwaarden voor de zakelijke markt voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland, gedeponeerd bij de Kvk te Gouda onder nummer 40409386. Op uw verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen door te bellen 0546-561656 of mail naar info@schildersbedrijfzwak.nl